Kontakt

Östra Skolan

Östra Skolan
Rönnbladsgatan 4
212 16 Malmö
Karta

Telefon: 040 – 61 60 822

Mail: info@ostraskolan.se

Tyck till om oss

Enligt skollagen ska alla skolor ha rutiner för att ta emot och utreda skriftliga klagomål och synpunkter. Syftet med att kunna lämna synpunkter är till för att kunna identifiera och förebygga brister inom vår verksamhet.

Skulle det vara så att du är missnöjd så kan du lämna in ett skriftligt klagomål.

Våra rutiner vid eventuella synpunkter.

  • Ditt skriftliga klagomål inkommer och diarieförs.
  • Rektor ansvarar för att varje klagomål utreds och besvaras. Återkoppling till den klagande ska ske senast inom 14 dagar från att klagomålet har kommit in.
  • Skriftligt svar ska ges till den som klagat när ärendet är klart och avslutas.

Personal på Östra Skolan

Personal 2016:2017


Tyvärr saknas en del av personalen på fotot.