Ansökan

Här har ni möjlighet att ansöka om en plats på Östra Skolan.

För närvarande har vi kö till samtliga klasser. Men för att överhuvudtaget ha en möjlighet att kunna få en plats på Östra Skolan är det viktigt att ni fyller i en fullständig webbansökan. Inför läsår 2023/2024 startar vi två klasser i årskurs 7.

Inför varje läsårsstart arbetar vi aktivt med vår elevkö. Beroende på var ni står i vår kö blir ni erbjudna ett personligt möte, samt en rundvandring på skolan. Därefter blir ni i mån av plats erbjudna en plats på skolan. Obs! Östra Skolan erbjuder följande moderna språk: Spanska och Tyska.

Vår enhets urvalsgrunder

Vår enhet tillämpar följande urvalsgrunder och i den här ordningen. Samma information finns även publicerad på Dibbers hemsida för att uppfylla öppenhetskravet.

Pedagogiskt samband

Elever som redan går på en Dibber-grundskola beviljas förtur om de behöver byta till någon av våra andra specifika enheter inom Dibber utifrån att eleven ska kunna fortsätta sin utbildning inom Dibber Sveriges pedagogiska modell. Detta gäller elever som är inskrivna på Hindby skola i Malmö.

Syskonförtur

Barn med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds förtur i mån av plats. Urvalsgrunden syskonförtur gäller för barn som söker till Östra Skolan åk 7 – 9. Det andra syskonet ska gå på den sökta skolan under kommande läsår och vara folkbokförd, alternativt boende på samma adress som det sökande syskonet. Även här antas elever i inbördes ordning efter anmälningsdatum.

Anmälningsdatum

Vi tillämpar rak kö där barnets/elevens köplats beräknas utifrån ansökningsdatumet och den elev som stått i kö längst inom adekvat åldersgrupp i grundskolan ska erbjudas plats först. Detta gäller både barn som är skrivna i samma kommun som skolan och barn från andra kommuner.


Till ansökan!

Så här går det till när du söker till Östra Skolan:

1. Skicka in er webbaserade intresseanmälan
Det är viktigt att ni fyller i alla fält. Kontrollera noggrant så att alla uppgifter stämmer och skicka in er anmälan.

2. Titta i mailen efter kö-id och inloggningsuppgifter
Uppgifterna får ni till den mailadress ni uppgett i ansökan. Skulle ni få ändrade kontaktuppgifter är det viktigt att ni loggar in och ändrar till de aktuella kontaktuppgifterna.

3. Avvakta ledig plats
När vi aktivt arbetar med vårt intag av elever tittar vi i kön. Detta kan ske både löpande och inför etablering av nya klasser.

4. Gör ett personligt besök
Utifrån er placering i kön blir ni inbjudna till ett personligt möte där ni dels får en rundvandring på skolan och möjlighet att ställa eventuella frågor som ni har.

5. Fundera igenom ert beslut noga
Efter att ni har besökt oss har ni fått en helhetsbild över hur det är att gå på Östra Skolan och kan därmed enklare fatta ert beslut.

6. Fatta slutgiltigt beslut och lämna besked
Blir ni erbjudna en plats på Östra skolan och tackar ja har vi glädjen att hälsa er välkomna till oss!