Kontakt

Östra Skolan

Östra Skolan
Rönnbladsgatan 4
212 16 Malmö
Karta

Telefon: 040 – 61 60 822

Mail: info@ostraskolan.se

Tyck till om oss!

Enligt skollagen ska alla skolor ha rutiner för att ta emot och utreda skriftliga klagomål och synpunkter. Syftet med att kunna lämna synpunkter är till för att kunna identifiera och förebygga brister inom vår verksamhet.

Skulle det vara så att du är missnöjd ska du lämna in ett skriftligt klagomål via brev.

Våra rutiner vid eventuella synpunkter och klagomål.

  • Ditt skriftliga klagomål inkommer via brev och diarieförs.
  • Rektor ansvarar för att varje klagomål utreds och besvaras. Återkoppling till den klagande ska ske senast inom 14 dagar från att klagomålet har kommit in.
  • När ärendet är klart och avslutat ges ett skriftligt svar till den som inkommit med klagomålet.

Personal på Östra Skolan


Tyvärr saknas en del av personalen på fotot.