Om Östra Skolan

Östra Skolan är en högstadieskola för dig i årskurs 7-9.  I augusti 2011 slog vi upp portarna och välkomnade då 80 elever till skolan. Idag har vi vuxit färdigt och har nu ca 144 elever fördelade på sex klasser –  två 7:or, två 8:or och två 9:or.

Våra välutbildade pedagoger är behöriga och många har lång erfarenhet av skolverksamhet. Vi har specialpedagog, kurator, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare på skolan. Skolpsykolog och skolläkare finns att tillgå.

Östra Skolan har lång erfarenhet av skolverksamhet. Därför vet vi hur en bra skola ska se ut för att elever ska utveckla både sitt språk, sina ämneskunskaper och sina sociala färdigheter. På Östra Skolan ska alla ha en möjlighet att utvecklas både personligt och kunskapsmässigt. Vår uppgift är att rusta våra elever för framtiden genom undervisningsformer som är nytänkande, inspirerande och ger goda resultat. Östra Skolan är sedan årsskiftet 2021/2022 en del av Dibber.

Östra Skolan:

  • är en liten, familjär och trygg skola
  • arbetar språkutvecklande i varje ämne, dessutom tematiskt och ämnesövergipande
  • satsar på 1-1 pedagogik, där varje elev har sin personliga dator att använda i undervisningssyfte
  • ligger i framkant pedagogiskt, där kreativitet och nyfikenhet är ledord
  • erbjuder en samlad skoldag
  • är en kostnadsfri skola

 

om-ostra-skolan-students

 

Pedagog Östra

På Östra Skolan vill vi vara transparenta, därför har vi startat upp en blogg – Pedagog Östra. Syftet med vår blogg är att synliggöra våra lärandeprocesser inom vår verksamhet, våra inlägg kan dels vara IKT-verktyg, teoreier eller elevarbeten. Besök gärna vår blogg.
Klicka här – Pedagog Östra.

 

Så här tycker våra elever och deras föräldrar

Varje termin gör vi mätningar för att se hur eleverna trivs samt hur deras föräldrar upplever verksamheten.
Så här tycker man vt – 2020.

94 % av eleverna uppger att de känner sig trygga på rasten
73 % av eleverna upplever att personalen hjälper de utsatta
95 % av föräldrarna uppger att de tycker att Östra Skolan arbetar aktivt med att skapa trivsel, samt motverka mobbning
92 % av föräldrarna tycker att undervisningen är utmanande och utvecklande