Samlad skoldag

Vi vet att man som elev ibland behöver stöd med sina skoluppgifter. På Östra Skolan har vi löst det så att skolans pedagoger har studiestöd tre morgnar i veckan. På studiestödet har vi hög bemanning och kan därför hjälpa, de elever som söker sig dit, på ett kvalitativt sätt. Ett par gånger per termin gör hela skolan något tillsammans – vi kallar det för eftermiddagsaktivitet. Då kan man som elev, utan kostnad, hänga med på allt från bowling till  ridning och samtidigt lära känna varandra bättre. Dessutom anordnar idrottsrådet tillsammans med idrottsläraren en extra timme idrott varje vecka, där alla är välkomna. Vill man som elev arrangera en egen eftermiddagsaktivitet på skolan, så är det något vi uppmuntrar.

 

Samlad Skoldag

Värdegrundsarbete

På vår skola pratar vi ofta om hur vi skapar en Östra-anda, dvs ett positivt umgängesklimat, trygghet och gemenskap. Med andra ord ett värdegrundsarbete som är på riktigt och som ger verklig effekt. Vår samlade skoldag ger möjlighet till många spontana och informella möten. Studiestödet är ett sätt att få prata mer i lugn och ro med våra pedagoger och få stöd i sitt skolarbete. Våra elever är med och utformar våra eftermiddagsaktiviteter så att de ska kunna tilltala så många som möjligt. Vi har ett trivselråd på skolan som håller i gemensamhetsskapande aktiviteter och som bevakar trivsel och god arbetsmiljö lite extra.

Argument för att välja Östra Skolan

Småskalighet

Vi är en familjär skola – där småskalighet skapar trygghet och känslan av att bli sedd.

Språkutvecklande

Genom språkutveckling skapas förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan. Vi har en unik och beprövad metod för att stärka alla elevers språkutveckling – oavsett modersmål.

Modern teknik

Vi använder modern teknik för att utveckla kreativitet och lära eleverna navigera i dagens enorma informationsflöde. På vår skola arbetar vi med 1-1 pedagogik dvs mycket av vår undervisning och våra arbetsuppgifter är digital.